17.1.10

El regreso de la viuda

Després d´un temps de vacances la viuda negra torna, necessita captar una nova víctima...

Después de un tiempo de vaciones la viuda negra vuelve, necesita una nueva víctima...

After a vacation time the black widow returns, soon she will go in search of a new victim...