BeLittleEls BeLittle són figures creades a partir del reciclatge d'envasos de desodorant. El BeLittle vol captar l'essència de la persona que interpreta, emfatitzant els seus trets més característics com l'aspecte, actitud, indumentària, treball, aficions...p
...................

Los BeLittle són figuras creadas a partir del reciclaje de envases de desodorante. El BeLittle quiere recoger la esencia de la persona que interpreta, dando émfasis a sus rasgos más característicos como el aspecto, actitud, estilo, trabajo, aficiones...¡


 


No hay comentarios: