13.10.14

Mi primer Larousse del Quijote

Mi primer larousse del quijote isbn 9788416124121

Mi primer larousse del quijote isbn 9788416124121

Mi primer larousse del quijote isbn 9788416124121

Mi primer larousse del quijote isbn 9788416124121

Mi primer larousse del quijote isbn 9788416124121

Mi primer larousse del quijote isbn 9788416124121
Vet aquí algunes pàgines de "Mi primer Larousse del Quijote" que he tingut el plaer d'il·lustrar en bona part. El podreu trobar a llibreries molt aviat, a mitjans de novembre, i ja es pot adquirir en format digital per a tablets i ebooks!

He aquí unas páginas de "Mi primer Larousse del Quijote" que he tenido el placer de ilustrar en buena parte. Lo podréis encontrar en formato papel muy pronto, a mediados de noviembre, y ya lo podéis adquirir en formato digital para tablets y ebooks!

Voici le livre "Mi primer Larousse del Quijote" qui vient de paraître!  (Le chevalier errant Don Quichote) dont j'ai  eu le plaisir d'illustrer quelques histories. On pourra le trouver dans les librairies très bientôt, vers le milieu de novembre, mais on peut déjà l'acquérir en format numérique pour des tablettes et liseuses.

Here it comes! The new book for children "Mi primer Larousse del Quijote" (Don Quixote) has just been published and I've illustrated many histories of it. It will be available in hardcover soon, in the middle of november, but you can purchase it from now in e-book versions at best bookstores.

21.8.14

On va a construire un radeau!

Vinyetes basades en un text adreçat a primers lectors.

Text/ Texto/ Texte: Kikekoa et Ornicar/ À quoi on joue? (2012)
Autor/ Autheur/ Author: Arnaud Alméras
Per a/ Para/ Pour/ For: Éditions Sed

20.6.14

Contes d'aquí i d'allà


Un parell  d'imatges més per a un llibre de llengua catalana de Santillana.
Un par de imágenes más para un libro de lengua catalana de Santillana.
Voici deux images pour un livre de langue catalane ( éditions Santillana)
Here I show two more images for a catalan language textbook (for Santillana)

24.2.14

De professors sonats i indis aborígensIl·lustracions per a lectures de llibre de text, per a Santillana. M'han donat molta llibertat, així que encara he disfrutat més fent-les. Gràcies Montse!
Ilustraciones para lecturas de libro de texto, para Santillana. Me han dado libertad, así que aún he disfrutado más haciéndolas. Gracias Montse!
Quelques illustrations de manuel scolaire pour la maison d'édition Santillana.
Some textbook illustrations for Santillana publishing house.


19.2.14

Don Quijote / Don Quichotte / Don Quixote
Algunes imatges que he fet per a una nova adaptació del Quixot per nens de l'editorial Larousse.
Algunas imágenes que he creado para una nueva adaptación del Quijote para niños de la editorial Larousse.
Voilà quelques images pour une nouvelle adaptation du Quichotte pour les enfants ( Les Editions Larousse)
Some illustrations I did for a new Don Quixote version for children ( Larousse publishing house)

7.1.14

Gente rara / Weird people / Des gens bizarres


Hi ha gent per a tot...i n'hi ha que ens recorden a menjar, objectes, animals...Els reconeixes?
Hay gente para todo...y los hay que nos recuerdan a comida, objetos, animales...Los distingues?
Il y a des gens très bizarres au monde... qui semblent des aliments, objets, animaux...Vous reconnaissez?
There's weird people in the world...some of them seem food, objects, animals...Do you recognize them?